NUTAAT TUHAARARHAT

Kiniliguvin kitut pawaiqnahuakhimaniaqtut, please Naqitlugu hamna.

Tuhaqtidjutinut Uqaqvikhaq, Hivayaqluhi:

  • Renee Boucher
  • Pauvaliqiyini Tuhagakhanut Atan'nguyaq
  • Qulliq AlruyaktuqtunikIkumadjutiit
  • (867) 979-7524
  • rboucher@qec.nu.ca
05/30/2018

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitugipkaktauyumayut nunaqaqtunik Iqaluktuutiarmi taima upalungiayagiikhimayumik pauwakharnik qamitirniaqtun nayugaani nunalaani Unaguikhirvingmi ,...

Taiguaffaararhalit
05/30/2018

Qulliq Auladjutivikhanut Kuapuraisingat (QEC mik naunaittuq) ilitturipkaiyumayut nunalihimayut Sanikiluakmi pauwaikaffungniaqtitauniaqtut ilangginni nunamingni Unaguiqhirvik, Imaruqtirvia 3, 6...

Taiguaffaararhalit
05/25/2018

Qulliq Auladjutivikhanut Kuapuraisingat (QEC mik naunaittuq) ilitturipkaiyumayut nunalihimayut Kangiqtugaapingmi pauwaikaffungniaqtitauniaqtut ilangginni nunamingni Unaguiqhirvik, May 27, 6...

Taiguaffaararhalit
05/23/2018

Qulliq Alruyaqtutinik Ikumadjutiit (QEC) tuhaqtittumayait nunaqaqtut Pangiqtuumi pauwaikaffungniaqtut igluqpait tamaita Unaguiqhirvik,Qiqaiyaqluarvia 27, 4:00-mit 8:00-mut ublami.

...

Taiguaffaararhalit
05/16/2018

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitugipkaiyumayut Nunavunmiunun talvuuna aihiruqtiginikkut QECkut nanminigiyainik talvuuna Qiqaiyaqluaqvia 16mi 18mun, 2018mi, talvani nunaluagiyaini...

Taiguaffaararhalit
04/20/2018

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitugipkaiyumayut Nunavunmiunun atuquyut qayagiyukharnik haniani pauwangit napaqutainik pauwaktuutitlu alruyangit aulaplutik ingniqutiqaqtunik...

Taiguaffaararhalit
04/10/2018

IQALUIT, Nunavut (Qitiqqautiyuq 10, 2018) Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) piliqtuq uukturutikhanik uumunnga Pauwatuutikhanik Naunaitkutikhangit Pinahuaruti. Nutaaq pinahuaruti...

Taiguaffaararhalit
03/21/2018

Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC) puiguqungitait Nunavunmiut maliquvlugit ukuninga maliktakhanut aanniryuaqnaittumik tuqunnaittumiklu qayagilutiklu pauvvatuqvingni pauvvatuutinullu...

Taiguaffaararhalit
03/16/2018

Qulliq Alruyaqtutinik ıkumadjutiit (QEC) tuhaqtittumayait Nunavunmiut uqhuryuamik, kuviyuqaqtuq Qausuittup pauwaqarvianit. Kuviraqruq nalvaaqtauyuq unnuaq 2-mungaqtumi Qiqaiyalirvia 16, 2018,...

Taiguaffaararhalit
03/16/2018

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyalirvia 16, 2018) – Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiingit (QEC) anginirmik havaaqhaliqiliqtun laisikharnik uuktuutinik napaqtigiyaangat himautikharnik pauwaqaqvikharnik...

Taiguaffaararhalit