NUTAAT TUHAARARHAT

Kiniliguvin kitut pawaiqnahuakhimaniaqtut, please Naqitlugu hamna.

Tuhaqtidjutinut Uqaqvikhaq, Hivayaqluhi:

  • Renee Boucher
  • Pauvaliqiyini Tuhagakhanut Atan'nguyaq
  • Qulliq AlruyaktuqtunikIkumadjutiit
  • (867) 979-7524
  • rboucher@qec.nu.ca
06/19/2018

Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC) piliktait uuktuutikhat Inuinnauyunit ilauyumayut kuapaliisitkut katimayiinni pinghuni hivituniani katimayiulutik. Nunaqaqtunik Nunavunmi arnaniku...

Taiguaffaararhalit
06/14/2018

Qulliq Auladjutivikhanut Kuapuraisingat (QEC mik naunaittuq) ilitturipkaiyumayut nunalihimayut Ikpiarjukmi pauwaikaffungniaqtitauniaqtut ilangginni nunamingni Unaguiqhirvik, Imaruqtirvia 17, 6...

Taiguaffaararhalit
06/13/2018

Qulliq Auladjutivikhanut Kuapuraisingat (QEC mik naunaittuq) ilitturipkaiyumayut nunalihimayut Iglulikmi pauwaikaffungniaqtitauniaqtut ilangginni nunamingni Unaguiqhirvik, Imaruqtirvia 17, 6...

Taiguaffaararhalit
06/04/2018

IQALUIT, Nunavut (Imaruqtiqvia 6, 2018) – Tamna Minista Munagiyuq Qulliq Alruyaqtuqtunik Kuapuraisingit (QEC) tuhaqtitiyut ublumi Katimayiikhat Katimayuni havaktinga Mista Bert Rose Ikhivautauyuq...

Taiguaffaararhalit
06/04/2018

IQALUNGNI, Nunavunmi (Imaruqtirvia 1, 2018) – Ninista Munahiyuq hapkuninga Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC) angigutigiyaa 6.6 pusat akituqyuumidjutikhaa hapkununga...

Taiguaffaararhalit
05/30/2018

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitugipkaktauyumayut nunaqaqtunik Iqaluktuutiarmi taima upalungiayagiikhimayumik pauwakharnik qamitirniaqtun nayugaani nunalaani Unaguikhirvingmi ,...

Taiguaffaararhalit
05/30/2018

Qulliq Auladjutivikhanut Kuapuraisingat (QEC mik naunaittuq) ilitturipkaiyumayut nunalihimayut Sanikiluakmi pauwaikaffungniaqtitauniaqtut ilangginni nunamingni Unaguiqhirvik, Imaruqtirvia 3, 6...

Taiguaffaararhalit
05/25/2018

Qulliq Auladjutivikhanut Kuapuraisingat (QEC mik naunaittuq) ilitturipkaiyumayut nunalihimayut Kangiqtugaapingmi pauwaikaffungniaqtitauniaqtut ilangginni nunamingni Unaguiqhirvik, May 27, 6...

Taiguaffaararhalit
05/23/2018

Qulliq Alruyaqtutinik Ikumadjutiit (QEC) tuhaqtittumayait nunaqaqtut Pangiqtuumi pauwaikaffungniaqtut igluqpait tamaita Unaguiqhirvik,Qiqaiyaqluarvia 27, 4:00-mit 8:00-mut ublami.

...

Taiguaffaararhalit
05/16/2018

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitugipkaiyumayut Nunavunmiunun talvuuna aihiruqtiginikkut QECkut nanminigiyainik talvuuna Qiqaiyaqluaqvia 16mi 18mun, 2018mi, talvani nunaluagiyaini...

Taiguaffaararhalit