Havauhikhaq

Pqaitiniaqtutit amigaitunik kangiqhidjutinik tadjamin uvalu qaiyunun havaktaghat hapkunani Qulliq Alruyaqtutinik Ikumadjutiit.

Titiraqhimaniit