Upalun’ngaiyariiqhimayuq Pauwaikaffungniaqtut Ikpiaryurmi

Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga (QEC mik naunaittut) ilitturipkaiyumayait nunaqaqtut Ikpiaryurmi upalun’ngaiyariiqhimayumik, nunallaami tamaat pauwaikaffungniaqtut Saalutimi, Saptaipa 18, 7 mi ublaami 1 mun ubluummaanmut.

Pauwaikaffungnia pidjutiyuqhaq qayarnaittumik piyaami havaktauliqluni nutaaq pauwaqarvia nunallaamun pidjutihimayaannik in’ngilragutiitigiyaannut.

QEC kut quyagiyait nunaqaqtut kangiqhidjutingmata mamianaaqtutlu ihuigutigidjutauqpat.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:
Renee Boucher
Atan’nguyaukaffuktitauhimayuq, Kuapuraitkut Tuhaqtipkaiyini
Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga
(867) 979-7524
rboucher@qec.nu.ca