Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit Iqalungmilu atiliuqtut nutaq nunallaani uunaqutikkut angirunmik

IQALUIT, Nunavut (Imaruqtiqvia 15, 2020) – Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) Iqalunmilu atiliuqtut nutaq nunallaani uunaqutikkut angirunmik. Uvani Qitiqqauyarviani 6, 2020, Iqaluit Katimayiit niruaqtut tamainnit piyaamingnik nutamik angirunmik katitigiyaangat tapkua Naluuyarvia, Imiqtautait Halumaqhautainut, Hakugihiyuumiqtirutighaq Uunakhiffaarviglu 20nik-ukiunik hivituniqaqtuq. 

“Ikayuqatigiingnikkut pidjut aghuungnaqtuq piyakhaq mighiyuumiriangani Iqalungni atungnirmun ughuyuamik tautuktitiblutik tapkua ikayuqatigiingniq havaqatigiingniqlu aalakiinun aktilaangit kavamat piyaaqtut nakuunighangmun qanuriniinun nunallaanun,” uqaqtuq Maaya Kenny Bell, Mayaa Iqalungmiut.

QECtkut nunallaanun uunaqutikkut auladjutait piblugit iluani auladjutit ingniqutinin aulatilugit alruyaqtuutit nuutiqhugu uunangnia atauyuq igluqpangnun auladjutit auladjutaanun.  Uunaqhimablugit hitamat igluqpait ahiagut auladjutikkut, niriuktauyuq nunanga pittailidjutiqangniaqtuq imaavyak 1,500 tonnesmik aktilaanganik puyup gaasianik ukiumi atululuangilutiklu auladjutikkut ihuaqhainirmun akiinik.

“Una aalamik pauwaliqidjutimik angirut ikayuutauyuq Kanatap Piliuqhimayukhamik Tamainnut Kanatian Havaakhainnut Halummahimmaangnikkut Hilap Aalanguktirninganunutlu ikayuutautniaqtuq hivumuugiagani  Nunavutip nunagiyaa qanitukkut hallumatqiyamik auladjutikhaanik,” uqatuq Bruno Pereira, QECtkut Angiyuqaanga Atannguyauyurlu . “Quyagiyumayatka Iqalungmiuttat, Miiya Bell, Katimayiitlu havaqatigillirapta.”

 

###

 

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Renee Boucher

Himmautaullaktuq Ataniq, Kuapuliisikkut Tuhaqtipkaijinni

Qulliq Auladjutikhanut Kuapurainga

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca