Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit iniqtaat nutaaq pauwaqarvikhaq Ikpiarjungmi

IQALUIT, Nunavut (Ubluirvia 24, 2021) – Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) iniqtiqhimayut napaqtirutikhanga uuktuqtakharniklu nuutaamik pauwaqarvikhangit talvani Ikpiarjungmi. Akitujuq havaakhaq iniqtaujuq qilamik pijakharijamingnun tadjalu angiqtauvluni aulaliqtuq.

“Nutaaq alrujaktuutikhaq ihuaqtuq havagvik tadja atuqtauliqhuni nakuukpiaktumik pauwatuutikhaq ikajuutikhaq nunallaamun aturaaqpaktakhami hivituniani nunallaamiutanun,” uqaqtuq Nan’ngarijaujuq Joanna Quassa, Ministangat QEC-kut. “Kuapaliisitkut pihimmaaqtut pilluagakhanik himirianginni utuqqanguliqtut aulapkaidjutikhat pauwatuutikhaqarianginni pijumajanginnun tamainnun Nunavunmi nunallaanun.”

Nutaaq pauwaqarvikhaq himmiutigijaa atauhiq utuqqarjuani pauwaqarvingni nunami aturaaqpakhimajuq pinahuarnahuringitanginni. Piqaqhuni nutaamik pauwatuutikhamik ihuaqpiaktunun ginuliitaqaqhutik atuqtakhanik, pauwaqarvik ikikliutiniaqtuq QEC-kut atuqpagainun uqhuqjaunik.

“Havaqatigivlugit nunami haamlatkut, nutaaq pauwaqarvik nuutaujuq hilataanin nunallaamin,” uqaqtuq Rick Hunt, QEC Angijuqqaangat CEO-ngallu. “Tamna pauwaqarvikhat atuqtauhimaanginaqtun alruyaqtuqtunik ilauyukharnik katitirutikharnik, taima pidjutiginiaqtun nuutigiyaangat nunaptingni talvuuna halumayumik aulaaranginnaqtun auladjutikhat taima maniktaqvikhangit pigiaqaqtunik.”

QEC-kut niripkaijumajun ilitarijaulugulu pauwaqarvingmun angmaktirutaat Ikpiarjungmi nutaamun havagvikhamun nunallaamiutallu upin’ngaami.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:
Sara Arsenault
Atanngujaullaktuq, Kuapuriisitkunni Tuhagakhanut
Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit
(867) 979-7571
sarsenault2@qec.nu.ca