Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) piliqtuq uukturutikhanik ukununga Katimavingmi Aulapkaijikhanik

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) tadja piliqtuq uukturutikhanik ukununga Katimavingmi Aulapkaijikhanik. Kuapuriisitkut qinirhiajun havakturniqtunik katimajikhanik tautungniqaqtunik, piqpiarumajuktunik, hivuliqtiunikkullu ajuirhimanirnik nakuujunik tuniutijaanganik QEC-kunnun.

Ihumagilluarniaqtait uuktuqtunun maniliqinikkut pihimajunun ajuiqhimajunulluuniin auladjutikhanun havagvikjuanirmun. Havakpakhimajunun havaktuliqinirni, titiraujarnirnun-hananirnun, maligaliqinikkullu ihumaginiaqtun ikajuutaujun. Akimajut uuktuqtun tikkuaqtauniaqtun pingahunun-ukiunun katimajikhanut.

QEC-kut nunaptikni kuapuriisiujuq nanminirijaujuq Nunavut Kavamanganin. Avaliitutik atauhiinaujut ikumadjutikhanik ingniqutiqarviujut tamaini nunallaani Nunavunmi, QEC-kut pivaktut qajangnaittunik ihuaqtuniklu akikittuniklu ikumadjutikhanik.

Uukturumayut, tuyuutigilugit titiraqtatit havaarikhimavaktarnik titiraqhimayumik tikitinnagu Qiqiayaqluaqvia 13, 2022, uvunga:
Renee Boucher
Atan’nguyaukaffuqhimayuq, Kuapuraitkunni Tuhaqtipkaiyini
Qaritauyakkut Titirarlugu: rboucher@qec.nu.ca

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:
Renee Boucher
Atan’nguyaukaffuqhimayuq, Kuapuraitkunni Tuhaqtipkaiyini
Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga
(867) 979-7524
rboucher@qec.nu.ca