QEC piliqtut uuktuutinik haffumunga Laura Ulluriaq Gauthier ilihaqtut manikhainik

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) piliqtut uuktuutinik kuapaliisit ukiuq tamaat Laura Ulluriaq Gauthier Ilihaqtut Manikhainik.

Uuktuutit umikvikhaa ukiuq tamaat $5000 ilihaqtut manikhaa hivituqyuumiyauyuq hamunga Imaruqtiqvia 30, 2021, pidjutigiblugu ayuqhautit avatiinun qalagyuarnip COVID-19.

Nunavummiut ilihaqtut atiliuqhimayut hapkunani iliharyuummivingni iliharniq pinahuarutit haffumunga Apitilirvik 2021 iliharniani piinarialgit uuktuqlutik. Ilihaqtuq tikuaqtauyuq piyauniaqtuq pihimayumik hakugingniitigut ilihangnikkut naunaitkutaa nakuunikkullu nunallaami ilaunirmun.

Kangiqhittiarumaguvin iliurarumagungniluuniin uuktuut titiraq, hamungaulutin www.qec.nu.ca/about/community-involvement or email communications@qec.nu.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:
Renee Boucher
Himmautaullaktuq Ataniq, Kuapuliisikkut Tuhaqtipkaijinni
Qulliq Auladjutikhanut Kuapurainga
(867) 979-7524
rboucher@qec.nu.ca