QEC kut piiliqtaat uttuqqan’ngayuq pauwaqaqvia Kinngait mi

Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga (QEC) ilitturipkagumayait nunaqaqtut Kinngaitmi kuapuraissikkut piiyarniaqtaat uttuqqaq pauwaqaqvia Imaruqtiqvia 10 mit Taaqhiqtirvia       

22, 2021 mut.  Humi pidjutinahuat naunaiqhimayuq aupayaaqtumik nunauyarmi ataani.

Piiliqtaat uttuqqaq pauwaqaqvia pidjutiniaqtut aturniatigut an’ngiyunik in’ngilrayunik iqqaquut aqyaqtauyaangginni. Qayarnaitkutiqhatigun munariyauniaqtut nayugaanni, nunamiutat apiriyauyut qayagitquplugit tahamani havaaqhait iniktirnahuaqtillutik piiyaqtillutik.

QEC kut quyagiyiumayait nunallaamiutat kangiqhimadjutainnut mamianaaqtutlu ihuigutikpat.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Renee Boucher

Atan’nguyaullaktuq, Kuapuraitkut Tuhaqtipkaiyini

Qulliq Auladjudjutiqhanut Kuapuraisinga

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca