QEC-kut nutaanguqtirnikkut ihuaqhainikkullu havaktakhait aullaqtiliqtuq

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitturipkarumajain Nunavunmiut uuminnga QEC-kut nutaanguqtirnikkut ihuaqhainikkullu havaktakhait aullaqtiliqtuq.

Alappaarnairaangat, QEC-kut iniqtirivaktun ihuaqhaivaktun hukhaungiqhimajunun alrujan naparianlu, havakpakhutiklu nutaanguqtirnikkut ihuaqhainikkullu alrujaliqidjutingnik pauwarqarvikhangit. Hamna havaktaujukhaq pipkainikkut pauwatuqtun piqarianginni qajangnaittunik nakuujuniklu pauwaliqidjutikhanik ukiuk tamaat. Pauwatuqpaktun ilitturipkaqtitauniaqtun hivuagun pijukhaujunik pauwaillakhimadjutikhanik naalautikkun, inungnun tuhaumapkaitjutinun, qaritaujakkullu titiqqidjutikkun.

Nunavutim Atanilluaq Nunalaani Aanniaqtailinikkut Havaktip angiqtait Nunavunmi avikturnianniaullaqtukhat Iqalungnut Iqalungnitlu QEC-kut havaktiit iniqtirijukhat ihariagijaukpiaktunik havaktakhanik pauwatuutikhainut atuqtakhat (ilaujut ihuaqhaqtaujukhanik imaalu amigaqhuutaujunut kiudjutikhangit). Kuapuliisitkut havakpiakpaktut ihuaqtumik qajangnaittumiklu Nunavunmi nunallangit maliktakhaliuqhutik maliqaqpiaktakhainik ikiglinahuarutikhanut hiamitiqtailitikhanik COVID-19 qalagjuarnirmun tingmikkut aullaqtukhanut.

QEC-kut qujagijumajait Nunavunmiun kangirhihimadjutainnik.

 ###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhat:

Renee Boucher

Atan’ngujaullaktuq, Kuapuratkunnut Tuhaqtipkaijini

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca