QEC-kut Akiliqtuijinut Munaqhitikhangit havagviat Iqalungni umikhimaniaqtuq tuhaqtitaulraaqtinnatik

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitturipkaijumajut inungnik Iqalungni tamna nunangani QEC-kut Atuqtut Munaqhitikhangit havagviat umikhimaniaqtuq tuhaqtitaulraaqtinnatik. 

Kuapuliisikkut akhuuqpaktut tunihinahuaqhutik qajangbnaittumik ihuaqtuniklu ikumadjutikhanginnik tamainut Nunavummiunut imaatut ikajurahuaqhutik hiamitailinahuarutikhanik COVID-19 qalagjuarniq nunangani. QEC-kut akhuuqhimmarniaqtut ihuaqutikhanik ajuqhautaujunik COVID-19 qalagjuarniq hiamitirniatigun.

Akiliktuijun inungnut hivajaqujaujut hamunga 1-866-710-4200 qaritaujakkut titirarvikhat uvani customercare@qec.nu.ca  apiqqutikhaqaruvit ihumaluutiqaruvitluuniit talvuuna akiliqtakhatigut. Aallanik naunaiqhijumaguvit akilikhivikhainnik atuqtakhanik, takulugu QEC-kut qaritaujakkuurutaani uvani www.qec.nu.ca.

QEC-kut qujagijait atuqpaktun utaqqidjutainnun kangirhimadjutainnullu uvuuna.

 ###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatikhat:

Renee Boucher

Atan'ngujaullaktuq, Kuapuriisitkunni Tuhaqtipkaijini

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit

(867) 979-7524
rboucher@qec.nu.ca