QEC itqaumatquyait inuit uuktuqlutik nutaamik uvaluuniin nutaanguqtirnirmun kivgaqtuutitik iliuranirmun hamunga Qitiqqautiyuq 30

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) itqaumatquyait Nunavunmiun tuyuqlugit inmi Alruyaqtuutikkut Kivgaqtuutinun Uuktuutit nutaamun nutanguqnirmunluuniin kivgaqtuutit tikitinagu Qitiqqautiyuq 30, 2021, tuuliinaitumik tunihiyaami kivgaqtuutinik iliurainirmun.

QECtkut piyariaqaqtut ilituqhidjutinik hivuani humi kivgaqtuutit piyariaqaqata iliurangnirmun upalungaiyainikkut pidjutighanun aquiqturiamingnik tamayaghanik. Nutaat iliuragahat ilaqangniamata nutaanik naparianik hila uunavyakpat nunalu mahakpat. Angiyunun havaaghanun piyariaqaqtut agyaqtauyughat umikakkut tamayat, inuitapiriyauyut tuyuqlugit inmi uuktuutitik QECtkunun atauhirmi ukiumi hivuani itqungniarutaanun ailiurainikkut ubluanun.

Alruyaqtuutikkut Kivgaqtuutit Uuktuutit tuyuqtaulutik hamunga servicedesk@qec.nu.ca. Kangiqhitiarumaguvin, hamungaulutit www.qec.nu.ca/customer-care/services/connections.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Renee Boucher

Atanngujaullaktuq, Kuapuriisitkunni Tuhaqtipkaijini

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca