QEC 23-008 Heavy Equipment Technician

Location: 
Cambridge Bay, NU
Email: 
careers@qec.nu.ca

Aullagikharlugu Havaarijat Ukiuqtaqtumi!

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) havaaghaqaqtut qajangnaitumik ihuaqtumiklu pauwamik akiliqtuijunun avaitiini Nunavut. QECkut avaliitut alrujaqtuutinik tunihijut aviktuqhimajumi aulapkaijullu 25nun availiitumik urhuqjuaqtuqtumik pauwamik auladjunmik igluqpangmik tunihiblutiklu auladjutinik avatiinun aviktuqhimajup.

Havangniq Nunavunmi

Nunavut Kanadap nutaangutqijaq uvalu angitqijaq aviktuqhimajuq qilamiklu inugiaghitiqtuqtuq maniliurutinun nunaqjuamin. Ilihimajaujuq piniqtumik nunaqaqtuq arlingnaqtuqlu hulilukaarnirmun pijaghanik.. Havaqatigiluta naunaijaqlugu angijuq ukiumi naunaqtuq sikiituukkut, qajaqturvigilugit ingilraat qajaqturviit, pihukvivilugu angijuq nuna huraariaktuq, atuqlugulu iliturilugillu pituhiit ilihimajaujut aalangajut titiraujaqhimajut, atuqtuujautit, niqillu. Ilauqatigiluta anginirhakkut havagaanginaqtut atuqhimajullu havagvikjuanin ajuittiaqhimajut tunihibluta qajangnaitumik ihuaqtumiklu pauwatuutinik avatiini Nunavut.

Angijunik Ingniqutiqaqtunik Hanaji (QEC-23-008) Nuitiqtauffaaqtuq

Iqaluktuuttiaq, Nunavut

Uniudjuqluni Ihuaqhaijit Atangujaanun, Una Angijunik Ingniqutiqaqtunik Hanaji havaaghaa havaaqaqtuq ajuqhautinun, pihimalugit, ihuaqhaqlugillu Kuapaliisit urhuqjuaqtuqtut ingniqutait ilaujut ingniqutit, papautait, puplaktuqtut, uunaqtutit, uunaqutinun himautit, kiniqtaqtuqtut auladjutit, ingnirviit, niglaumadjutit aalallu ilaujut auladjutinun. Una havaakhaq havaqatigittiaqtait aallat hananikkut havaktiit aullaqattaqpakhunilu ungahiktunun nunallaanun iluani avikturhimanirmi pipkainikkut nakuujunik aulapkaidjutainni janariitat pidjutainnik.

Havaakhait Munarijakhaillu:

 • Ihivriuqtakhait, naunaijarlugin, ihuarharlugillu ingniqutit janariitani pidjutait, ilaujullu-pidjutait, hanalrutillu pipkanikkut angitqijanik havagutinik nakuunirnullu.
 • Ihivriuqtakhait, naunaijarlugin, ihuarharlugillu amigarnarhijun ingniqutit janariitani pidjutait, ilaujullu-pidjutait, hanalrutillu himmiqtirlugillu pijukhaukpat.
 • Aullaarniq ungahiktunun nunallaanun havagutigivaktait ihivriuqhiqattaqpaktun, hanaqiplutik ihuarhainikkut ihuarhaidjutikhanik, iliuraqnikkut tamajanik, ihuarhainikkullu ingniqutinun janariitani pidjutainni.
 • Havaqatigilugin ukua Titiraujarnikkut havagvia ihivriurianginni titiraujarnia uvanilu hanalrutini maliktaujukhani pipkainikkut havaktakhat angummadjutijaami tamainnun maliktakhanun QECkunnilu maliqujainni atuqtakhani.
 • Havaqatigilugin pidjutiqaqtunik hanadjutini havaktinilu pipkainikkut kinguvaqhimaittumik avatquhimaittumiklu-manikkut aturutaani inirutini akitujuni uvanilu aulapkaidjutikkut ihuaqhainikkullu havaktakhani.
 • Munariplugit ihuaqhaidjutit titiqqat tutqikhaqhugillu Titiraujarvingmi, aulapkaijit, ihuaqhainikkut havaktit, aallanguqtiliqqata titiqat.
 • Havaqatigilugin pidjutiqaqtunik hanadjutini havaktinilu pipkainikkut kinguvaqhimaittumik avatquhimaittumiklu-manikkut aturutaani inirutini akitujuni uvanilu aulapkaidjutikkut ihuaqhainikkullu havaktakhani.
 • Munariplugit ihuaqhaidjutit titiqqat tutqikhaqhugillu Titiraujarvingmi, aulapkaijit, ihuaqhainikkut havaktit, aallanguqtiliqqata titiqat.
 • Havaqatigilugit hilataani havagviit, ilaujuq Havagvia Maniliqijirjuakkut Ihivriuqtit, maniliqinikkut havagviit, tigummidjutiqaqtullu.
 • Tunihijun talvani-najugaani ihuarhaidjutimik aallanguqtirutinikluunniit pipkaijaami pidjutinik aullaffaarutainnik qilamik pauwairutainni huli igattaqtailihimadjutiluni qajangnarhittaaqtunik hanalrutinun.
 • Pihimaluni halumanikkut qajangnaittumiklu havakvikmi ubluq tamaat havakhunilu hivuagun-hulidjutikkut piliuriami qilamik pitquidjutikhanik ukununga aularaanginnaqtukhanun pimmarighautinun aulapkaidjutini hanalrutinullu.
 • Havaqatigijait Tamajaqarviinni pipkaijaami ihuaqtun pauwaliqidjutit alrujani piqarutainni hunallu aquiqtuqtaujun hivuagun tikitinnagu ukiuq tamaat umiaq.
 • Tunihijun talvani-najugaani ihuarhaidjutimik aallanguqtirutinikluunniit pipkaijaami pidjutinik aullaffaarutainnik qilamik pauwairutainni huli igattaqtailihimadjutiluni qajangnarhittaaqtunik hanalrutinun.
 • Pihimaluni halumanikkut qajangnaittumiklu havakvikmi ubluq tamaat havakhunilu hivuagun-hulidjutikkut piliuriami qilamik pitquidjutikhanik ukununga aularaanginnaqtukhanun pimmarighautinun aulapkaidjutini hanalrutinullu.
 • Havaqatigijait Tamajaqarviinni pipkaijaami ihuaqtun ingniqutinun piqarutainni hunallu aquiqtuqtaujun hivuagun tikitinnagu ukiuq tamaat umiaq.
 • Pipkainikkut havaktakhat havaktaujun malikhugin tamaita havagvingmi atugakhat havagutillu; ukiuqtaqtumi; aviktuqhimanirmi, nunaptiknilu maligutait; malikhugillu tamaita aanniaqtailirnirmut; aanniqtailinirmut avatinullu maligakhat.
 • Tuhaqtipkarlugin nunallaami ukiuqtaqtumilu kavamagijain unniutilugit pauwaliqidjutikkut nutqangidjutikhainnun pidjutilgit hulaqutiqpianun nunallaani, pijukhaukpat.

Pitqujauhimajun Ajuiqhimajakhat Ilaqaqtun: 

 • Naliinni-avikturhimanirnin titiraqarniq imaatun Angijunik Ingniqutiqaqtunik Hanajiujuq aajjikkiingniqaqtumikluunniit titiraqarnirmik.
 • Una Hanataarnikkut Ilitaridjuti Kajuut (Red Seal) titiraqarniq ikajuutaujuq.

Ikajuutaujun:

 • Havakpakhimaniq uqhuqlungni pauwatuutikkut janariitanik ikajuutaujuq.

Manimajugun nakuujumik akiliuhiarutikkut aktilaanganik imaatun $97,745.64min uvuna $113,373.57mun uumingalu ukiuqtaqtumiunikkut ikajuutimik imaatun $20,891.00 ukiuq tamaat. Manimajugullu angijumik ikajuutikhanik, ilaujuqlu naunaijaqhimajuq-ikajuutimik maningnun pinahuarutimik. Ilaujuqlu, ikajuutiqaqtumik havaktinun iglukhat hailihimajuq uumunga havaakhamun. Una havaaqhaq ilaungittuq uvani Nunavunmi Havaktiit Ikajuqtinginni.

Havaktigijumalluaqtait Nunavunmi Inuinnarnun.  

Uukturiarni, tujuqlugit uuktuutitit hamunga: careers@qec.nu.ca.

Angmaumayuq inunikhirlugu

Qujagijaqqut tamaita uuktuqtut inmi piumanirmun, kihimi, tapkuanginait tikuaqtauniaqtut ihumagijaujut hivajaqtauniaqtut.

 

 

 

 

Categories: