Pauwaiqhimallangniaqtut Kangiqlinirmi

Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga (QEC mik naunaittut) ilitturipkagumayait nunaqaqtut Kangiqlinirmi pauwaiqhimallangniaqtut Unaguiqhirvingmi, Nuvaippa 14, 7 min 11 mun ublaami. Humi pidjutiniaqtut takulugu naunaiyautilgit quryiqtamik nunauyarmi ataani.

Pidjutiniaqhimayuugaluit Nuvaippa 7 mi, kihimi nuutiqtauyuq pawaigamik aadlami nunallaami.  Pauwaikaffungniangga pidjutauyuq qayarnaittumik nuutiriamingnik ilangginnik pauwaktuutiqhat alruyainnik iliugailutiklu nutaanik.  

QEC kut quyagiumayait nunaqaqtut kangiqhingmata mamianaqtuqlu ihuidjutigiyaunaqhaqaqpat.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyaqhaq:

Renee Boucher

Atan’nguyaukaffuktitauhimayuq, Kuapuratkunni Tuhaqtipkaiyuni

Qulliq Auladjutiqhanut Kuapuraisinga

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca