Pauwaikhimallaktilluni Iqalungni

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitugipkaktitiumayut inungnun nunaqaqtunun Iqalungni talvuuna pauwaikhimalaktiluni nunalipaujarmi taima ayungnautitivakhimajuq ingilrutingnik munaridjutikhaqaqhimajunun talvani pauwaqarviangani. Tamna hanaqidjutikhangit aulatitivakhimajuq qaffiunik ikaaknikharnik ajungnairutikharnik taima ajungnautigivakhimajuq qaffiunik ingniqutirjuarnik pauwaqarvingmi. Kuapulisiitkungit alrujaliqijut havaktiit ihuaqhaivakhimajut himautiplugit kituniliqaak ingilrutingit ihivriuqhugitlu munagidjutikhangit ingilrutit ihuaqhaidjutikharnik pauwaktuutikharnik.

QEC-kut qujagijait nunallaamiutat kangiqhihimadjutainnik mamianaaqtullu ihuangidjutaukpat hamna.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:
Renee Boucher
Atanngujaullaktuq, Kuapuriisitkunni Tuhaqtipkaijini
Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit
(867) 979-7524
rboucher@qec.nu.ca