Pauwaikaffungniaqtut Iqalungni

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC kut) ilitturipkaiyumayut inungnut Iqalungni pauwaikaffungniaqtitauniaqtut ilanginni nunangani Saalutimi, Qiqaiyaqvia 13  6munggaqqat ublaami 8mun ublaami. Pauwaikhimaniaqtun nayugaani uvani naunaiyaqtauhimayut quriiqtamik nunauyami atpani.

Una pauwaikvikhaq atuqtakhaq qayangnairutikharnik piiqtauhimayut kingulirmi iliugainiaqtun ingilrutikharnik piqaqtukhat ikayuutigiyaangat nunalaani hanahimaaqtunik nayugaingit.

QEC kut mamianaaqtun ihuiguutigiyauqpat.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Renee Boucher

Himmautaullaktuq Ataniq, Kuapuliisikkut Tuhaqtipkaijinni

Qulliq Auladjutikhanut Kuapurainga

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca