Nunamik avatiliqijikkut qaujihaqtamingnik iniqhijut Kangiqlinirmi

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) tuhaqtitijumajut nunaqaqtunik Kangiqlinirmi nunamik avatiliqijikkut qaujihaqtamingnik iniqhijut taffumani Kivalliq Apqutaani. Propylene glycol atpangatqijaujuq qaujihaqtauvianit naunaiqtaujut kiglikhangit nunamik, nunapataani imarmik imaalu qanngani imarmik qaujihaqtakhamingnik pivigihimajat qaujihaijut.

Nunamik qaujihaijut iniqtait inngarliqtuq paqitaungmat kuapuliisitkut unnaqutingat atuqtangit ukiaqhami 2019mi. Imaatut aktigijuq 30,000 mit 40,000 mut litres taffuminga propylene glycol imaalu imarmik avugiiktumik inngarliqtuq ilanganit tuqhuanganit Kivalliq Munaqhiqarvingmut pidjutiqaqtumik ingilrutinganit nakuuhuiqhimanianit. Nunap qiqumanianit qaujihaqtaungitpaktut havaktaulihaaqhimajut umani aujami 2020.

Naunaiqtaujut qanuriniit nunanmik qaujihaqtauniit, atuqtaujariiqhimajut propylene glycol aktuqtauningit taimaatullu ihuaqhaqtaujariaqangittut tadja uqaqhimajuq kantraqaqtuq. Propylene glycol hivuranaittuq inungnut uumajunullu nirjutinut, imaalu atuqtauvaktuq unnaqutinut hailingmat ingilrajutikhanut unnaqutikkut. QEC-kut tunihimajait naunaiqtaudjutait qaujihaidjutainut atanngujaujunut ihivriuqtakhanik.

QEC-kut qajangnaittumik unngavaqtiqtat munaqhiqarvikkut unnaqutingit atuqtangit auladjutikhangit inngarliqtuq paqitaungmat. Kuapuliisitkut ihivriurniaqtat tuqhuangat imaalu ihumaliurlutik unngavaqtirlugu imaaluuniit ihuaqharlugu unnaqutingat najugaani. Kuapuliisitkut akhuuqpaktut uuktuqhutik ikiglinahuarutikhanik nunamut qanuringit uqautigiplugillu Nunavuni nunallanginut.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Renee Boucher

Atanngujaullaktuq, Kuapuriisitkunni Tuhaumapkaidjutini

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca