Inungnit kiudjutait talvuuna QEC-kut angijut havaakhat uuktuutinginni

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) akhuukhaijut inungnik tunihitquplugit kiudjutikhamingnik kuapuriisitkut tukhirhimajuni pauwaqarvikhanik himmautikhainik havaktakhanik Kugaarukmi Igluligaarjungmilu.  

Kuapuriisitkut uuktuqhimajut Ministamun Munarijumun QEC-kunnik angirutikhaanun hapkuninga angijunik havaakhanik. Nunavut Auladjutittigun Akitutilaanginnut Katimajiit, inmikkuuktut uqaudjijit katimajiit, ihivriurniaqtait inuit kiudjutainik tunilutiklu uqaudjiutikhanik uuktutikhamun uumunga Ministamun Munarijalik QEC-kunni.  

QEC-kut akhuuqhaijut inungnun ilauqujaublutik qaritaujakkut tujurlugin uqautait talvunga  URRC@gov.nu.ca qaangiqtinagu 5 p.m. uumani Iidjirurvia 25. Takulugu www.URRC.gov.nu.ca ilitturittiarumaguvin uukuutikkut. 

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhat:

Sara Arsenault

Atanngujaullaktuq, Kuapuriisitkunni Tuhagakhanut

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit

(867) 979-7571

sarsenault2@qec.nu.ca