Havallaktukhanut

QEC-kut qiniqhiayut nunallaamiutanik havallaktukhanik nunallaamingni. Hunavalungnik havaklutik atan’nguyaulutiklu, amihut havaakhauyut qiniqhiavluta havaktukhanut ubluk tamaat, havallaklutiklu havaktikhat.

Quyagiyavut tamaita uuktuqtut uukturumangmata havallaktukhanut havaakhani QEC-kunni. Havaktuliqiyivut havaqatigiiktut naunaiyainiaqtait havaarihimayanginnut naunaitkutinik havaakhanginnut ihuaqtunut uqaqviginiaqtait naittut naunaitkutit inungnik havaakhamut uqaqvigilugit.

Qanuqtun Uuktuqtukhaq:

Uuktuqlutit havaakharillaktainut qaritauyakkut titiqqivigilugit havaarihimayangnik naunaitkutingnik ukununga hr@qec.nu.ca uumunga ‘Havallaktukhanut’ pidjutigiyaanut titirarvianut.

Aallanut apiqhuutikhanut, uqaqvigilugu Havaktuliqiyit Tutqikhaiyi talvunga (867) 979-7529 qaritauyakkut titiqqilutilluunniit talvunga hr@qec.nu.ca.