Aturluhi qayagiluhi haningniitkuvit pauwaqarviit napagiat pauwaqarviingitlu alruyangit

Qulliq Alruyaqtuqtunik Ikumadjutiit (QEC) ilitugipkaiyumayut Nunavunmiunun atuquyut qayagiyukharnik haniani pauwangit napaqutainik pauwaktuutitlu alruyangit aulaplutik ingniqutiqaqtunik akhaluutinik (ilauyut Haatat sikiitullu). Itqaumaluhi hapkuat qanuriliurutikhat pingittaami upinngaqtaunikkut pauwailiqidjutinik, aanniqtauqpiarnirnik, tuqudjutinikluunniit:

·         Itqaumalutin mikinikhaanun ungahikniqarlutin pingahunik miitanik (meters) pauwaliqinikkut alrujanin.

·         Ingilrutit ikayuutauyut pauwaqarviit napaqutait taima mayuarutit taffit tigumiarutit talingahimayut apunmin. Qayangnairutikharnik aquyaangat ungahiktumik talvanga pauwaktuutit napagiangit. Ilitugipkaklugit akhaluutituqtun, QECtkut iliugaivakhimayut qaumayunik ivitaalgit qullirnik mayuarutiqaqtunik alruyangni akhaluut aulaviangani.

·         Algaruiqlugu aput hivunganun pauwatuutit napagianun aput qaliriiktiqtailugu hanianun napagiat haniani pauwaktuutit alruyainun. Inuk kituliqaak akhaluutituqturlu tullugumi pauwaktuutinun alruyaqaqtumun, ayungnautiqarniaqtun aaniqluni tuquniaqtuqluuniit.

Unirvikhatit pauwatuutikkut pidjutiqaqtunik amigaqhutiqaqqat, hivayarlugit QECtkut 24-ikarnirni nampanut talvunga

1-867-222-3807.

QEC kut quyagiumayait Nunavunmiun aulahimaaqtunik ikayuutikharnik talvuuna atugianganik qayangnaitumik atuqtauyukharnik haniani pauwaktuutikhat napagiangini pauwaktuutikhatlu alruyangitlu.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Renee Boucher

Atanngujaullaktuq, Kuapuriisitkunni Tuhaumapkaidjutini

Qulliq Alrujaqtuqtunik Ikumadjutiit

(867) 979-7524

rboucher@qec.nu.ca