Nuttiniq

AKILIKTIUYUT HIVAYARVIQHAAT: 1-866-710-4200

Nuuliqtutin – Nuuliguvit humunliqaak, puiguqtailutin ilitugipkaivikharnik uvaptingnun taima piyaangat alruyaqtuutikhaat katitirutikhanga aulaliguvit. Ilihimalugu akiqaqniaqtuq $20-mik unalu GST niuniaqtuq tatqikhiunmi akiligahat tikitpat iliuraiffaqtitkuvin.

Qanuqtun nunnialiqa Atatarutit

  1. Qaritauyakkut pilugit titiqqat, naqitlugu hamna. pilimaiguvin tapkuat titikat qaritauyamin, uqaqvigilugit havagviptingnut Ikayuqtauyanut Munaridjutikhanut 1-866-710-4200 uvalunin customercare@qec.nu.ca tuyuqtauniaqtutin atauhgmin titiqivikgurut, qaritauyakulu, kayumikturutlunin ilingnun. Havaktukhat titiqqat piginagialgit Havakviptingni Munaghiyunun. Munaghiyunun havagvia Nayuqtaata Apqutaa, naqitlugu hamna.

  2. Tuyuqlugu havaktukhat titiqqat naunaitkutiqaqtuq titiraq Munaghiyunun Havagviptingnun titiqqivikkut, arritilugulunin, qaritauyakkutlu uvunga customercare@qec.nu.ca. naunaiyagumayut tuyuqviata nayuqtaata Apqutaalunin, naqitlugu hamna.

Aallanik ilitturipkaitjutikhanik nutirut atatarutit, naqitlugu hamna. Tairugumaguvit Naunaidjutit. uvalu Atuqtaghat. Apiqutiqaguvinlunin qanuqtun nunnialiqa atatarutit, hivayalluta akiliktiuyut hivayarviqhaat 1-866-710-4200 qaritauyakunulunin customercare@qec.nu.ca. nutaanguguvin akiliqtuiyut QEC-kunun naqitlugu hamna.

 

Titiraqhimaniit