Tatya Angmaumayut

Piyaliuyugut attaqtuyumik allatqiknit ayuitnit hamani kuapurisani. Naunaiyaqlugit qanugittunit QEC-kutni havakhat pilaqnit tatya pilaqtitavut.

Apiqutikhaqaguvit kitunikliqak ihumaalutinikluniit tapkununga havakhagiyaptingnut pilaqninut, tugaqvigilugit Havaktuligiyivut timigiyat talvani hr@qec.nu.ca.

Naunaiyaut: Havaakhakkut uuktuqvikhaq havangit ahinitut Kugluktukmingitut uvalu Iqaluktuuttiaqmilu hailihimagittut Qablunatun, Uivivitun and Inuktitutlu.