Kivgaqtuutit

AKILIQTUIYUT HIVAYAQVIGHAAT: 1-866-710-4200

Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit (QEC) hamaniitut iliffingnun uvalu tamaini pauwaatuutikkut ihagiagiyaffigni. Kivgaqtuqtugut inungnun puawakkut kivgaqtungniq ilvit qilamik ayungnaitumik iliyauyaangani, nuutquvit, nutqaqtigulgulu. Ayungnaituq!

Iliugainiq

Puawailiuqit? Qanuq iliyauniaqit

Nuuliguvit

Nuuliguvit Nunavun iluani, ilihimalutit uniudjauyughauyugut piyaangni puawatigut.

Nutqaqtilugu

Unguvaqtiqniq pauwa akiituq uvalu ayungnaituq; ilitugipqaqluta!

Titiqqat

Quyaginaq titirqat ihagiagiyatit kivgaqtuqnikkut paqitaaqtut hamani.

Hamaniitugut ikayugiaptingni! Kangiqhitiagumaguvin akiligahangnik, naqitlugu hamna taiguagiangni Naunaidjutit uvalu Atuqtaghat. Apighuutighaqaguffi mighaagun kivgaqtungniptigut, akhuugutigiyaffi hivayaqlugu Akiliqtuiyunik Munaghiyunun uvani 1-866-710-4200 qagitauyakkutluuniin uvani customercare@qec.nu.ca.